História-Történelem

Pôvod obce siaha do polovice 11. storočia. Spomína sa od roku 1333 pod názvom Jetze, 1427 Jesthe, 1773 Jesticze, 1920 Jestice; maďarsky Jeszte. Obec získal Felicián Zach, ale po jeho zrade ju dostal rod Méhyovcov. Počas tureckých vojen sa poddaní rozpŕchli, obec sa stala zemianskou. Roku 1828 mala 19 domov a 152 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

A falu valószínűleg már a 11. században keletkezett. Egykori vára a községtől délre emelkedő Várhegyen állt. Már az Árpád-korban elpusztult, mára nyoma sem maradt. A falu első írásos említése 1333-ban „Jezthe“ alakban történik. A 14. század elején Zách Feliciáné, majd a Méhy családé. 1427-ben „Lesthe“ alakban szerepel az összeírásokban, a Lórántffy család tulajdonában. Később az egri káptalan és a Vécsey család a birtokosai. 1828-ban 19 házában 152 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak.

Forrás: Wikipedia.com